,,Vardan Tos Lietuvos...’’

2017-07-06

,,Vardan Tos Lietuvos...’’

Šią dieną tęsime puikią gana naują tradiciją –vakare dauguma Lietuvos piliečių, išsibarsčiusių po visą margą svietą, susirinks drauge ir giedos ,,Tautinę giesmę’’, kurią skambiai ir pakylėtu balsu užbaigsime žodžiais: ,,Vardan tos Lietuvos Vienybė Težydi!’’

Prasmingi žodžiai seniai tapo emocinio protokolo dalimi. Tačiau, gal pabandom iš naujo sugrąžinti  šiems žodžiams prasmę ir, svarbiausia, turinį. Pradėkime nuo savęs ir pirmausia pareikalaukime vienybės iš politikų. Vienybei reikia telkiančios lyderystės… Įsivaizduokime, kaip Lietuva pasikeistų jei:

-Lietuvos Prezidentė nerodytų pirštu, kas blogai ir ko Premjeras ar ministrai nepadarė, o visus atsakingus asmenis sukviestų pas save ir pasakytų: ,,Pabandome drauge padaryti, suraskime sprendimą ir kartu įgyvendinkime.’’ Kaip būtų puiku, jei Prezidentė, kalbėdama prieš TV kameras pasidžiaugtų: ,,Štai drauge radome sprendimą ir jį įgyvendinome. Dėkoju ..., nes vardan tos Lietuvos’’;

-Premjeras ir opozicijos lyderiai drauge pareikštų: ,,Mes dirbsime drauge ir palaikysime sprendimus, nes jie naudingi šaliai ir jos žmonėms...’’.
Bet kuris politikas, kuris pavartotų diskusijoje pasiteisinimo teiginį -,,čia dar mus sovietinis paveldas veikia ar kažkas panašaus’’ būtų viešai nušvilptas, nes esame laisvi ir nepriklausomi jau 27 metus. Savo ateitį kuriame patys, tad neieškokime pasiteisinimų tarsi čia mes ne prie ko. Išmokime džiaugtis ir vertinti tai, kas padaryta, o ne kas pasakyta, kad dar nepadaryta.

Ir nuo šiandien nevarykime ,,ant Lietuvos’’, o drauge sutarę ,,varykime už Lietuvą... 

#NevarykAntLietuvosVarykUzLietuva


Vieningai!