Liudijimas teisme. I dalis.

2005-08-16

Sveiki. Šiandien norėčiau pateikti dalį savo kalbos Teisme, pasakytos šių metu vasario mėnesį, kurioje išdėsčiau savo poziciją bei tuo metu viešai aptarinėjamų įvykių vertinimą. (Tekstas yra toks, kokį pateikiau Teismui). “Pagal BPK tyrėjas siekdamas teisingo ir nešališko bei visapusiško tyrimo, turi rinkti faktus ne tik kaltinančius ,bet ir teisinančius. Ši aplinkybė viso tyrimo metu sąmoningai buvo įgnoruojama. Visi pateikti įtarimai bei pats tyrimas yra tendencingas ir politiškai motyvuotas. Visiškai nekreipiamas dėmesys į faktines mero rinkimų aplinkybes, kurios gerai žinomos ne tik pagal žiniasklaidoje pateiktą informaciją ,bet ir pagal rinkimuose dalyvavusių asmenų paaiškinimus. Atvirkščiai, tyrimas grindžiamas spėliojimais ir prielaidomis, tendencingu faktų iškraipymu, kuris atitiktų dirbtinai sukurto nusikaltimo modelį. Dirbtinai sukurtą nusikaltimo modelį bandoma pasiekti pažeidžiant asmens konstitucines teises ir laisves, darant spaudimą liudininkams. Kaip liudijo STT vyriausia specialistė V.Drėmos (pagal kurio esą man iškeltus kaltinimus ir buvo pradėta byla – A.Z.) apklausa vyko beveik 8 valandos net nepietaujant. 7.30 ryte tiesiog liudininkus išsivežus tariamam liudijimui dėl auto įvykio ( taigi STT agentai pasinaudojo melagingu pretekstu apklausti žmones. Argi apklausai dėl autoįvykio reikia žmones išsivežti iš jų namų ankstyvą rytą, ir kiek apklausų dėl autoįvykių vykdo STT ? – A.Z.) Po apklausos pradedamos kratos liudininko (!!! – A.Z.) V.Drėmos bute. Apklausa vyko ne klausimų –atsakymų forma, o tariamo V.Drėmos laisvo pasakojimo forma su tiksliomis BK citatomis; Apklausų metu dalyvavo STT pareigūnas p.Skirmantas, kuris tai tikslino pasakojimą, tai klausimus uždavinėjo ar, pasak V.Drėmos, garsiai kalbėjo telefonu apie ,, kažkokį sprogimą Vilniuje‘‘. Kitų politinių partijų atstovai (J.Imbrasas) tarpininkavo dėl V.Drėmos susitikimo su STT pareigūnu Č.Bakasėnu, ką paliudijo V.Drėma 2005 m. sausio 31 d. Teisme. Pirma apklausa truko 5 val. 55 min. ir baigėsi 15 val.25 min. Po to prokuroras S.Slapšinskas ( po bylos perdavimo teismui kitą dieną paaukštintas pareigose ir perkeltas dirbti į Generalinę prokuratūrą) turėjo gauti iš STT V.Drėmos apklausos protokolą, susipažinti su protokolu (jį bent jau perskaityti), parašyti teismui prašymą apklausti V.Drėmą (2004 01 21d,.raštas Nr.5.10-208), nuvežti raštą į teismą, įregistruoti teisme (reg.Nr.4-779), pereiti raštų paskirstymo procedūrą, gauti teisėjo sutikimą, kartu su V.Drėma nuvykti pas teisėją būtent 15val.30min., taigi viskas buvo atlikta per 5 minutes. Kartoju -per 5 minutes (!!!). Ar įmanoma? Taip, jei viskas parengta iš anksto, o liudininko apklausa vyksta tik siekiant įforminti jau suplanuotą kaltinimą. Kaltinimai grindžiami politinių oponentų ir asmenų, kurie turi asmeninio keršto motyvų prieš mane. Tyrimo metu tyrėjai neigė gerai žinomus demokratinių valstybių valdymo ir atstovaujamų organų sudarymo principus: koalicijų sudarymus, politinių ir administracinių postų paskirstymą tarp koalicijos dalyvių, kolektyvinių partijų sprendimų įgyvendinimą. Visa tai rodo tyrimo tendencingumą ir politinę motyvaciją, apie ką kalbėjo Teisme ir V.Drėma , nes pats tyrimas susijęs su praeitų metų politiniais įvykiais , kada prezidentūros atstovų tiesioginiu dalyvavimu, buvo siekiama paveikti Tarybos narius , kad būtų suformuota Prezidentui R.Paksui ir jo aplinkai bei interesų grupėms palanki miesto valdžia. Visi veiksmai ir pačio tyrimo atskleista medžiaga rodo, kad STT pareigūnai dalyvavo šiame procese pasitelkdami visas operatyvinės veiklos priemones. Visi šie veiksmai bandė pakeisti rinkėjų valią, kuri buvo pareikšta per 2002 metų rinkimus, kada A.Zuoko koalicija ,,Už Vilnių, kuriame gera visiems‘‘ su didžiule persvara laimėjo rinkimus.” Rytoj – mano liudijimo Teisme tęsinys.