Vieši klausimai merui Valdui Benkunskui

2024-02-09

Vieši klausimai merui Valdui Benkunskui

Vieši klausimai merui Valdui Benkunskui; 

Kopija Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Gintautui Jakštui

 

            Pastaruoju metu daug spekuliacijų apie Daugiafunkcinio komplekso koncesijos sutartį, ir tai suprantama kodėl, nes meras V.Benkunskas slepia faktus ir realią informaciją, o per žiniasklaidą ,,off the record‘‘ skleidžia dūmų uždangą.

Pabandžiau sudėlioti esminius sutarties faktus ir klausimus, kurie išsiųsti merui ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kad į juos atsakytų viešai ir su parašu. Skaidrės skirtos tik viešųjų ryšių iliustracijos, tuo tarpu mums (ir ne tik mums) reikia dokumento su parašu. 

            Tikiuosi ir žiniasklaidos atstovai, kitame susitikime su meru ,,off the record‘‘ užduos šiuos klausimus ir pateiks skaitytojams. 

            Labai blogai, kai šiandien meras Valdas Benkunskas atstovauja ne Vilnių, ne vilniečius,  net ne  BaltCap fondą, o Š. Stepukonį ir jo interesus. 

 

1.     Mere V.Benkunskai, prašome atsakyti, ar šiuo metu VMS ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasirašyta sutartis ,,Dėl Daugiafunkcinio komplekso koncesijos‘‘ ir ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendradarbiavimo sutartis‘‘ yra galiojančios? Ir ar Jūsų viešai skelbiami pakeitimai dėl statybų branginimo, koncesijos objekto ir terminų keitimo vyksta pagal šią sutartį bei turi ŠMS ministerijos pritarimą? 

2.     BaltCap(Finansuotojas)/ UAB ,,Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas’’(sutarties vykdytojas) nutraukė Daugiafunkcinio centro statybos  darbus 2023 lapkričio mėnesį.  Jūs kaip meras ir tarpžinybinės darbo grupės vadovas turėjote fiksuoti Koncesijos sutarties pažeidimą ir taikyti sutartyje numatytas sankcijas. Ar tai buvo padaryta? Ar visos BaltCap(Finansuotojas)/ UAB ,,Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas’’ garantijos pagal sutartį yra šiuo metu suteiktos ir galiojančios? 

3.      BaltCap(Finansuotojas)/ UAB ,,Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas’’ teigia, kad į Daugiafunkcinio centro projektą yra investavusi 8,1 mln. eurų. Vertinant viešai žinomą faktą, kad UAB ,,Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas’’ vadovas Š.Stapukonis yra įtariamas didelių lėšų pasisavinimu (vagyste), kyla pagrįstų abejonių ir dėl pateiktų investicijų sumos. Ar Jūs, kaip sutarties priežiūros grupės vadovas pradėjote nepriklausomą atliktų investicijų įvertinimą ir, ar  visos lėšos yra apmokėtos rangovams ar subrangovams. Kyla pagrįstų abejonių, kad 8,1 mln. eurų suma galėjo būti nusikalstamai padidinta?

4.     Mere V.Benkunskai, prašome paaiškinti ir pateikti skaičiavimus, kodėl Jūs sutinkate indeksuoti (branginti) statybos darbus kartu su finansavimo kaštais nuo 94.54 mln. eurų iki 122,51 mln. eurų, t.y., pagal Jūsų pranešimus 27 proc., 

kai sutarties punktuose 1.7 ir 36.2.3 aiškiai numatyta indeksavimo procedūra.

Šis punktas taikomas, kai yra pripažįstama, kad dėl Suteikiančių institucijų (VMS, Švietimo ir mokslo ministerijos) kaltės susidarė prielaidos keisti statybų kainą. Kokia ta kaltė?  Pagal šį punktą galima indeksuoti tik statybos kainą taikant SSKĮ indeksą tik statybos darbams. Tai kodėl kaina buvo indeksuota kartu su finansavimo kaštais, kas naudinga tik BaltCap/ UAB ,,Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas’’? Ar toks prašymas buvo pateiktas Jums 2023 spalio 6 d. su pono Š.Stepukonio parašu. 

5.     Mere V.Benkuskai, kodėl viešai klaidinate visuomenę ir slepiate faktą, kad Vilniaus savivaldybė jau atliko vieną Koncesijos sutarties darbų ir finansavimo indeksaciją 2021 m. pasirašydami sutartį su BaltCap ir padidindami sumą iki 94,5 mln., ką viešai tik dabar pristatėte. Ir tai buvo siejama su COVID situacija.   Priminsiu (sutarties priedo kopija), kad 2020 m.11 mėn. Koncesininko pateiktame galutiniame pasiūlyme 2020 m. 11 mėnesį -  projekto vertė buvo 88,7 mln. Eurų ( visi statybos darbai – 77,4 mln., finansavimo kaštai -7,1 mln.,  projektavimas -3,6 mln., tyrimai – 0,5 mln. eurų) . Taigi viena statybos darbų indeksacija jau yra padaryta. 

Būtent todėl drąsiai 2022 m. rugpjūčio 7 dieną viešai pareiškėte, cituoju: „Nei dėl energijos, nei dėl išaugusių statybų kainų stadiono kaina nėra ir negali būti pakeista. Sutartyje yra numatytos tam tikros indeksacijos, bet sutartyje negali būti jokių didelių pabrangimų, nes tai ir yra koncesijos sutarties esmė. Visas rizikas prisiėmė ir valdo koncesininkas. (...) Kainų augimas niekaip nedarys įtakos kainai, kiek mes sumokėsime už objektą“. 

6.     Mere V.Benkunskai, kodėl slepiate faktą, kad sutikdami su projekto finansuotojo BaltCap pasiūlymu 2021 m., sutikote su ypač didelėmis finansavimo palūkanomis – apie 8 proc., kas per 22 metus sudaro 51 mln. eurų. Tai taip pat buvo užslėpta visų galimų rizikų, tame tarpe ir statybų, jau antroji indeksacija. Būtent todėl BaltCap nesikreipė dėl statybų indeksavimo tuo metu, kai pagal sutartį galėjo, laikotarpyje nuo sutarties pasirašymo (2021 spalis) iki sutarties įsigaliojimo (2022 liepa). Dabartiniu laikotarpiu statybų branginimas pagal sutartį tiesiog negalimas.

7.     Mere V.Benkunskai, kodėl sutinkate ne tik didinti statybos kainą, nukelti terminus, keisti koncesijos objektą, bet ir  perimti projekto finansavimo įsipareigojimą iš BaltCap? 

8.     Mere V.Benkunskai, ką dar slepiate nuo vilniečių?

 

Nuotraukos