Skip to main content

Atstovauju “Laisvės ir teisingumo“ partiją. Esame konservatyvūs ir socialiai atsakingi liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjus. Individo laisvė mums yra pagrindinė vertybė. Juk tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – asmens atsakomybė, atsakomybė bendruomenei, savo šaliai, tvarkos ir teisingumo siekis.

Mes esame už modernią liberalios demokratijos teisinę valstybę, kai šalia demokratiškos daugumos sprendimo taisyklės kartu egzistuoja pagarba žmogaus teisėms, tokioms kaip žodžio ir susirinkimų laisvė, religijos laisvė, nuosavybės ir privatumo teisė, taip pat lygybės prieš įstatymą bei teisės pirmenybės principai.

Mažuma negali primesti savo valios daugumai, tačiau dauguma privalo išlikti atvira diskusijai.

Mūsų gyvenime krikščionybės ir jos formuojamų vertybių svarba yra vertinga ir neginčytina. Iš čia kylančios socialinės normos ir yra laisvos visuomenės pagrindas, kuri sąmoningai supranta, kas gerai, o kas blogai.

Šeimos gyvenimas turi būti gerbiamas, ji – puoselėjama bei remiama. Politikai ir valstybės institucijų atstovai turėtų atsiriboti nuo bandymų primesti asmenines religines, moralines pažiūras per teisinį reglamentavimą. Tai tikėjimo ir asmenų pasirinkimo bei apsisprendimo teisė.

Tos pačios lyties asmenys turi teisę įteisinti civilinę partnerystę ar sąjungą, tačiau tai netapatu santuokai, kurią mes suprantame kaip krikščionys ir kaip tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – tarp moters ir vyro laisvu pasirinkimu.

Būdami liberalių ir socialiai atsakingų pažiūrų politinė organizacija, esame įsitikinę, kad tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys.

Mes sakome, kad galima susitarti dėl bendrojo gėrio, ką klasikiniai liberalai atmeta kaip galimybę. Mes išgirdome filosofo Aleksandro Štromo pasiūlymą, kad ,,liberalai, kurie neįtrauks tautiškumo į savo programą, neturi ateities“. Kažkada vienas pirmųjų Lietuvos liberalų, Tautinės giesmės autorius, Vincas Kudirka yra pasakęs: “Ne gėda būti lietuviu”.

Mūsų principiniais siekiai:

  • Valdžia turi pasitikėti savo žmonėmis, viešai aiškinti savo sprendimus ir turi pareigą – kalbėtis.
  • Negalime kurti įstatymų, kurie visų piliečių gyvenimą padaro nelegalų arba pusiau legalų.
  • Ne dėl įstatymuose numatytų bausmių ir baudų turime elgtis gerai.
  • Šiuo metu ES išbandoma dešimtmečiais kurtų vertybių ir principų tvirtumas bei tvarumas. Karas Ukrainoje ir migracijos problemos, geopolitiniai karai ir konkurencija, sąjungininkų politikos pokyčiai akivaizdžiai pademonstravo, kad ES būtina turėti savo bendrą sienos apsaugą ir karines pajėgas, kurios būtų stiprus bei vieningas NATO aljanso partneris.

Savo sekėjams mes sakome : „Jei negalite pakeisti pasaulio, pakeiskite bent valdžią! Lietuvai reikia ir vizijos, ir ūkiškumo ir naujo vertybinio kompaso. Tegu juo būna „Laisvė ir Teisingumas“!